Witamy na stronie Fundacji Młody Płock

Fundacja Młody Płock zainaugurowała swoją działalność w sierpniu 2012 roku.

Tworzą ją osoby skupione wokół działań w zakresie organizowania i wspierania inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury i sztuki, a także mających na celu rozwój świadomości i kształtowania historycznego ducha w społeczeństwie oraz kultury fizycznej i sportu.

Fundacja podejmuje współpracą z lokalnymi samorządami, firmami komercyjnymi, przedsiębiorcami, a także innymi organizacjami ze sfery rządowej i pozarządowej oraz zorganizacjami, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, nowych technologii. Jak również propagowanie nowych technologii i ekologicznych rozwiązań w przemyśle oraz życiu codziennym.